O kampanii

ECOMOBILNI – kampania edukacyjna na rzecz obniżania emisji CO2 w transporcie

Kampania ma na celu ochronę atmosfery za sprawą promocji zrównoważonego rozwoju w transporcie. Głównym narzędziem do jej realizacji jest popularyzacja ecodrivingu, środków transportu zasilanych alternatywnymi do silnika spalinowego źródłami napędu oraz promowanie transportu miejskiego.

Naszym celem jest ustanowienie ecodrivingu jako stylu codziennej jazdy a jego zasady dla potrzeb kampanii zostały opracowane w oparciu o wytyczne Niemieckiej Rady Bezpieczeństwa Drogowego (DVR) w projekcie ECOWILL realizowanego w latach 2010-2013 w 13 krajach UE (w tym w Polsce).

Wyniki 11,5 mln szkoleń SDTrain® wykazały:

– 10% spadek spalania, tj. min 1l/100 km

– redukcję emisji CO2 o 913 kg/kierowcę rocznie!

– o 40% mniejszą liczbę kolizji i wypadków

Kampania realizowana jest w okresie 1.06-31.12.2017 na terenie Bielska-Białej oraz w Internecie.

W ramach działań organizujemy konferencję, internetowy kurs ecodrivingu, 20 warsztatów na terenie placówek oświatowych oraz konkursy.

Kampania włączona w #EUSEW, #MOBILITYWEEK oraz „BIELSKO-BIAŁA chroni klimat”