Konferencja

Termin: 7 czerwca 2017, godz. 12 00

Miejsce: Sala Konferencyjna Hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej, al. Armii Krajowej 220

 

Uczestnicy: przedstawiciele wydziałów: Komunikacji, Strategii, Polityki Społecznej, Biura Zarządzania Energią oraz Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej; Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej; Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej; Miejskiego Zakładu Komunikacji w Bielsku-Białej; Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej oraz Straży Miejskiej; Kuratorium Oświaty; właściciele szkół nauki jazdy oraz instruktorzy, egzaminatorzy WORD, nauczyciele Edukacji dla Bezpieczeństwa oraz Pedagodzy Szkolni.

PROGRAM

1. BIELSKIE DROGI – statystyki kolizji i wypadków drogowych – sprawcy i przyczyny.

Prowadzący: Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

EGZAMINY NA PRAWO JAZDY kat. B – statystyki egzaminacyjne i najczęściej popełniane błędy. Zasady oceny techniki jazdy zgodnie w oparciu o filozofię ecodrivingu.

Prowadzący: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej

KULTURA JAZDY – DOBRE PRAKTYKI

Prowadzący: Iwona Iżakiewicz – psycholog transportu

2. ECODRIVING – filozofia jazdy w ochronie klimatu. Historia ecodrivingu. Omówienie ZŁOTYCH ZASAD mających największy wpływ na redukcję spalania i emisji CO2.

Prowadzący: Artur Wajda – Instruktor doskonalenia techniki jazdy

3. ECOMOBILNOŚĆ – nowa gałąź transportu. Prezentacja rozwiązań technologicznych w dziedzinie zrównoważonego transportu – alternatywne źródła zasilania.

Prowadzący: Michał Wekiera – Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

4. Jak BIELSKO-BIAŁA chroni klimat? – zrównoważony transport miejski w ochronie atmosfery – transport publiczny, rowery miejskie, System Inteligentnego Transportu, aplikacje ułatwiające poruszanie się (Maps Google, Kiedyprzyjedzie.pl)

Prowadzący: Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

WARSZTATY

godz. 16 00

ECODRIVING w procesie kształcenia przyszłych kierowców. Omówienie zasad ecodrivingu i zalecenia dydaktyczne dla instruktorów nauki jazdy oraz nauczycieli EDB.

Prowadzący: Artur Wajda, Bartosz Ciopiński, Jacek Prochot

Zgłoszenia udziału: https://ecomobilni.evenea.pl/


PODSUMOWANIE

Zarejestrowano 106 uczestników.

Wygłoszono 7 referatów.

Konferencja zakończyła się ok godz.: 15:30