Dzień bez samochodu

   DZIEŃ BEZ SAMOCHODU, Bielsko-Biała 22. września 2017 

 

PATRONAT HONOROWY: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie ECODRIVE

PARTNER ORGANIZACYJNY: Nadleśnictwo Bielsko

MIEJSCE: Parking Leśny Wapienica, Bielsko-Biała ul. Tartaczna, godzina 1000-1700

ODBIORCY: mieszkańcy Bielska-Białej, dzieci i młodzież szkolna, środowisko rowerzystów

CEL:

 • uwrażliwienie społeczeństwa na ochronę lasów i drzewostanu jako podstawowej aktywności antysmogowej,
 • wzmocnienie potencjału „zielonych płuc” w przydrożnej przestrzeni Bielska-Białej,
 • popularyzowanie zrównoważonego rozwoju w transporcie poprzez zwiększanie wiedzy uczestników n/t ecodrivingu, transportu miejskiego oraz elektromobilności – samochody i rowery
 • edukacja z zakresu właściwych postaw podczas wędrówek po terenach leśnych oraz bezpiecznego poruszania się po szlakach
 • działania w stronę ograniczania wjazdu pojazdami silnikowymi na tereny leśne
 • popularyzowanie bezpiecznych postaw w ruchu drogowym

 

PROGRAM:

 • stoisko edukacyjno-informacyjne Nadleśnictwa Bielsko
 • prezentacja pojazdów elektrycznych – jazdy testowe
 • miasteczko rowerowe Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej
 • symulator dachowania
 • konkursy dla uczestników i gry edukacyjne
 • bezpłatne sadzonki lub gadgety leśne dla okaziciela biletu MZK z dnia 22.09.2017 (okresowego 1, 3 – miesięcznego, lub jednorazowego)